Hem » Vem gör vad? » Sverige » Kommuner och landsting

Kommuner och landsting

Sverige har en lång tradition av lokalt självstyre, vilket innebär att landsting och kommuner är fria att fatta egna beslut inom de ramar som fastställts av riksdag och regering.

Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som rör social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner och landsting en viktigt roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation.

Läs mer om SKL:s arbete med de mänskliga rättigheterna på deras webbplats