Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Internationell granskning av Sverige » FN:s konventionskommittéers granskning av Sverige

FN:s konventionskommittéers granskning av Sverige

Sverige har tillträtt sju centrala FN-konventioner om mänskliga rättigheter. För var och en av konventionerna har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommittéernas uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat.

När en stat tillträder en av konventionerna är dess regering skyldig att med regelbundna intervaller på mellan två och fem år rapportera till kommittén om genomförandet av konventionsbestämmelserna på nationell nivå.

Rapporterna till och rekommendationerna från respektive konventionskommitté finns att läsa via länkarna i menyn.