Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) trädde i kraft i Sverige 1972. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (CERD: Art. 9 p. 1 (b)) skyldiga att vartannat år rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

Sveriges 22:a och 23:e rapport till CERD-kommittén (januari 2017)
Sveriges 22:a och 23:e rapport till CERD-kommittén (januari 2017) (engelska)
Sveriges uppföljning till CERD-kommittén, 19-21 rapporten (augusti 2014)
CERD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 19-21 rapporten (september 2013)
Sveriges 19:e, 20:e och 21:a rapport till CERD-kommittén (juni 2012)
Sveriges uppföljning till CERD-kommittén, 17e och 18e rapporten (augusti 2008)
Sveriges 17:e och 18:e rapport till CERD-kommittén (december 2006)
CERD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 15:e och 16:e rapporten (mars 2004)
CERD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 15:e och 16:e rapporten (mars 2004)
Sveriges 15:e och 16:e rapport till CERD-kommittén (2003)
CERD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 13:e och 14:e rapporten (maj 2001)
Sveriges 13:e och 14:e rapport till CERD-kommittén (augusti 1999)
Enskilda klagomål mot Sverige
CERD ger enskilda klagorätt, det vill säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittén kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.

CERD:s granskning (2001-08-10) i målet D.S. mot Sverige (2)
CERD:s granskning (2001-08-10) i målet D.S. mot Sverige (3)
CERD:s granskning (1998-08-17) i målet D.S. mot Sverige (1)