Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Rätten till liv – dödsstraffet

Rätten till liv – dödsstraffet

FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det finns ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Enligt svensk uppfattning är dödsstraffet ett djupt omänskligt straff som bör avskaffas.

Internationella konventioner och rätten till liv

Artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionens artikel 2 innehåller liknande bestämmelser om rätten till liv.

Dödsstraffet och internationella insatser

Det finns ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Trots detta finns begränsningar för dess tillämpning och en tydlig uppmaning att sträva mot totalt avskaffande. FN:s generalförsamlings tredje utskott och rådet för de mänskliga rättigheterna har antagit resolutioner och uppmaningar för att avskaffa dödsstraffet.

Sveriges internationella arbete mot Dödsstraffet

Sverige har aktivt verkat internationellt för dödsstraffets totala avskaffande. Landet anser att dödsstraffet är omänskligt, grymt och oåterkalleligt. Det utgör en prioriterad uppgift för regeringen att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Sverige arbetar inom olika multilaterala fora, främst i FN, Europarådet och OSSE, samt i bilaterala kontakter. Arbetet koordineras också inom EU enligt dess riktlinjer för dödsstraffet.