Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Enskilda klagomål mot Sverige

Enskilda klagomål mot Sverige

Sverige har ratificerat ett flertal konventioner som ger enskilda en möjlighet att föra talan om de anser att någon av deras rättigheter i konventionen kränkts.

Europadomstolen är den klagoinstans som är knuten till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Här publiceras Europadomstolens domar och beslut i mål mot Sverige.

Sverige har godkänt att fem FN-konventioners övervakningskommittéer kan pröva enskilda klagomål mot Sverige. Här publiceras granskningar och rekommendationer i mål mot Sverige.