Europarådets kommission mot rasism och intolerans

Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) består av självständiga experter som övervakar situationen i medlemsländerna när det gäller rasism, främlingsfientlighet och diskriminering på grund av etnicitet, religion mm.

ECRI grundar inte sitt arbete på någon specifik konvention även om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna är central i arbetet. Kommissionen genomför landsbesök och presenterar därefter rapporter med rekommendationer till medlemsländerna. År 2014 skrev Sverige på begäran av ECRI även en rapport om Sveriges uppföljning av prioriterade rekommendationer i ECRI:s rapport om Sverige i den fjärde övervakningsomgången. De senaste rapporterna finns här nedan.

Sveriges uppföljning till ECRI, 4:e rapporten (september 2014)
Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (juni 2012)
Europarådets kommission mot rasism och intolerans 3:e rapport om Sverige (december 2004)
Europarådets kommission mot rasism och intolerans 2:a rapport om Sverige (juni 2002)