Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) trädde i kraft i Sverige 1976. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (ICESCR: Art. 16-17 ) skyldiga att enligt program fastställt av ECOSOC (i praktiken vart femte år) rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

ESCR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 6:e rapporten (juni 2016)
List of issues kopplade till Sveriges 6:e rapport (mars 2016)
Avslutande anmärkningar om Sveriges sjätte periodiska rapport
Sveriges 6:e rapport till ESCR-kommittén (juni 2013)
ESCR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 5:e rapporten (november 2008)
Sveriges 5:e rapport till ESCR-kommittén (juni 2006)
ESCR-kommittténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (november 2001)
Sveriges 4:e rapport till ESCR-kommittén (augusti 2000)