Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) trädde i kraft i Sverige 1976. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (ICCPR: Art. 40 p. 1 (b)) skyldiga att på begäran av kommittén (i praktiken vart femte år)rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

ICCPR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 7:e rapporten (april 2016) (på engelska)
ICCPR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 7e rapporten (april 2016)
Sveriges sjunde rapport till ICCPR-kommittén (april 2015) – svar på ICCPR-kommitténs frågor
ICCPR-kommitténs frågor till Sverige i sjunde rapporteringscykeln
Sveriges uppföljning till CCPR-kommittén, 6:e rapporten (mars 2010)
CCPR-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 6:e rapporten (april 2009)
Sveriges 6:e rapport till ICCPR (juni 2007)
Sveriges uppföljning till CCPR-kommittén, 5:e rapporten (maj 2003)
CCPR-kommitténs rekommendationer och slutsatser till Sverige, 5:e rapporten (april 2002)
Sveriges rapport till CCPR-kommittén, 5:e rapporten (november 2000)
Sveriges 4:e rapport till CCPR-kommittén (november 1994)
CCPR-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (1994)
Enskilda klagomål mot Sverige

ICCPR ger enskilda klagorätt, det vill säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittén kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.

CCPR:s granskning (2012-11-01) av målet X mot Sverige
CCPR:s granskning (2008-10-30) i målet Nakrash och Qifen mot Sverige
CCPR:s granskning (2006-10-25) i målet Alzery mot Sverige
CCPR:s granskning (2002-07-08) i målet I.N. mot Sverige
CCPR:s granskning (1999-10-18) i målet Silva mot Sverige
CCPR:s granskning (1994-07-18) i målet Celepli mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-11-09) i målet Lindgren m.fl. och Lundqvist m.fl. mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-07-27) i målet Kitok mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-04-04) i målet Blom mot Sverige
CCPR:s granskning (1985-07-11) i målet N.B. mot Sverige
CCPR:s granskning (1985-03-26) i målet D.F. m.fl. mot Sverige
CCPR:s granskning (1981-04-09) i målet Maroufidou mot Sverige
CCPR:s granskning (2013-07-25) i målet M.I. mot Sverige