Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter

Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Europarådets rådgivande kommitté övervakar efterlevnaden av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionen i Sverige. På den här sidan hittar du Sveriges rapporter och Europarådets rekommendationer.

Sveriges 4:e rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (juni 2016)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om ramkonventionen, 3:e rapporten (juni 2013)
Europarådets rådgivande kommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om ramkonventionen, 3:e rapporten (november 2012)
Sveriges uppföljning till Europarådets rådgivande kommitté, 3:e rapporten (november 2012)
Sveriges 3:e rapport till Europarådets rådgivande kommitté (juni 2011)
Europarådets rådgivande kommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 2:a rapporten (november 2007)
Sveriges 2:a rapport om ramkonventionen till Europarådets rådgivande kommitté (juli 2006)
Europarådets rådgivande kommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om ramkonventionen, första rapporten (augusti 2002)
Sveriges första rapport om ramkonventionen till Europarådets rådgivande kommitté (juni 2001)