Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Förbud mot slaveri och slavhandel

Förbud mot slaveri och slavhandel

Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet omfattar alla former av slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 4, fastställs att ”Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna.” Förbud mot slaveri finns också i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (artikel 8) samt i Europakonventionen (artikel 4).

Historiskt om slaveriet

Slaveri har varit närvarande i olika former och kulturer genom olika tidsepoker. I Norden förekom slaveri under vikingatiden. Även det antika Grekland och Romarriket hade slaveri. Under 1600-talet startade den transatlantiska slavhandeln. Många europeiska länder, inklusive Sverige, var involverade i slavhandel från den afrikanska västkusten, där slavar exporterades till Västindien, Syd- och Nordamerika. Slaveriet och slavhandeln förbjöds under 1800-talet av de europeiska länderna, och den transatlantiska slavhandeln upphörde.

Moderna former av slaveri

Människohandel är ett brott med förödande omfattning och konsekvenser. FN uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor och barn, blir offer för människohandel varje år, där majoriteten utnyttjas sexuellt och drabbas av prostitution. Utöver sexuellt utnyttjande utsätts människohandelns offer för tvångsarbete, slaveri, organhandel och andra former av exploatering.

Läs regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel på regeringen.se.

Läs Brås slutrapport om handlingsplanen mot prostitution och människohandel.