Hem » Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) trädde i kraft i Sverige 1981. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (CEDAW: Art. 18 p. 1 (b)) skyldiga att vart fjärde år rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 8:e och 9:e rapporten, engelska (mars 2016)
CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 8:e och 9:e rapporten, svenska (mars 2016)
List of issues kopplade till Sveriges 8:e och 9:e rapport (juli 2015)
Sveriges 8:e och 9:e rapport till CEDAW-kommittén (september 2014)
CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 6:e och 7:e rapporten (januari 2008)
Sveriges 6:e och 7:e rapport till CEDAW-kommittén (augusti 2006)
CEDAW-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 4:e och 5:e rapporten (juli 2001)
Sveriges 5:e rapport till CEDAW-kommittén (december 2000)
Sveriges 3:e rapport till CEDAW-kommitten (april 1991)
Sveriges 2:a rapport till CEDAW-kommittén (mars 1987)
Sveriges 1:a rapport till CEDAW-kommittén (december 1982)