Hem » Vem gör vad? » Europarådet » Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr

Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr

Den europeiska konventionen för förhindrande av tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling antogs 1987. I enlighet med konventionen inrättades en särskild kommitté med syfte att arbeta för ett motverkande av tortyr och annan omänsklig behandling.

Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr (European Committe for the Prevention of Torture, CPT) består av självständiga experter som regelbundet besöker medlemsstaterna för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas.

Häkten, fängelser och tvångsvård

Kommittén har möjlighet att besöka olika platser där personer är frihetsberövade, t.ex. polisarrester, kriminalvårdsanstalter, häkten, förvar, sjukvårdsinrättningar med rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård samt särskilda ungdomshem.

Kommittén kan efter sina besök föreslå staten vilka förbättringar som kan göras för att de ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med konventionen.

Kommitténs besök i Sverige

Kommitténs senaste besök i Sverige ägde rum år 2015. Tidigare besök gjordes år 1991, 1994, 1998, 2003 och 2009.

Under sina besök träffar kommittén företrädare för regeringen och olika centrala myndigheter. Efter respektive besök överlämnar kommittén en rapport till regeringen om besöket med synpunkter och rekommendationer.

Regeringen har som praxis att offentliggöra kommitténs rapporter.

Läs mer om kommitténs landbesök på deras webbplats:
Europarådets kommitté till förhindrande av tortyr och omänsklig behandling