Hem » Vem gör vad? » Europeiska Unionen

Europeiska Unionen

Mänskliga rättigheter och EU

Frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och rättstatsprincipen är kärnprinciper som Europeiska unionen (EU) grundar sig på. EU:s politik är utformad för att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna i alla sina åtgärder och initiativ.

Kriterier för EU-medlemskap

EU består av 27 medlemsstater, och för att ansöka om medlemskap måste länder uppfylla kriterier som inkluderar att vara stabilt fungerande demokratier och rättssamhällen som respekterar mänskliga rättigheter och skyddar minoriteter.

Lissabonfördraget och EU:s Stadga om de grundläggande rättigheterna

Lissabonfördraget, undertecknat den 13 december 2007 och ikraft sedan den 1 december 2009, gjorde EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande. Stadgan behandlar en rad medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

Mänskliga rättigheter i EU:s utrikespolitik

EU strävar efter att vara en ledande röst inom FN och andra internationella forum där mänskliga rättigheter diskuteras. Genom opinionsbildning, deltagande i normativa arbeten och dialog med andra länder arbetar EU för att främja mänskliga rättigheter inom ramen för sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP).

EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter

EU har utvecklat riktlinjer för en rad frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive dödsstraff, tortyr, barnets rättigheter och skydd för människorättsförsvarare. Dessa riktlinjer möjliggör gemensamma åtgärder och snabba beslut inom EU när det gäller att stödja och försvara mänskliga rättigheter.

EU:s Strategiska ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati

EU antog år 2012 ett strategiskt ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati, som innehåller principer, mål och prioriteringar för att effektivisera arbetet med dessa frågor. En särskild representant för mänskliga rättigheter tillsattes för att öka synligheten av EU:s arbete på området.

Dialoger om mänskliga rättigheter

EU har fört dialoger på expertnivå om mänskliga rättigheter med över 30 länder utanför EU sedan mitten av 1990-talet. Dessa dialoger kompletteras med politiska möten och möten mellan akademiska experter och organisationer för att fördjupa diskussionerna och bredda kontakterna inom området.

  • EU:s webbplats om mänskliga rättigheter
  • EU-rätten samlad på en webbplats: EUR-Lex
  • EU:s strategiska ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati