Hem » Vem gör vad?

Vem gör vad?

Här kan du läsa om vem som gör vad gällande mänskliga rättigheter.

Ansvarsområden för mänskliga rättigheter

På dessa undersidor finns detaljerad information om vilka aktörer som ansvarar för olika aspekter av mänskliga rättigheter.

Sverige

Utforska Sveriges åtaganden och insatser för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen

Få en överblick över Europeiska unionens roll och initiativ för mänskliga rättigheter.

Europarådet

Läs om Europarådets engagemang och program för att säkerställa mänskliga rättigheter i Europa.

Organisationen för säkerhet och samarbete i europa

Upptäck Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas åtgärder för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

Förenta nationerna

Få insikt i Förenta nationernas övergripande arbete för att främja och skydda mänskliga rättigheter globalt.

Internationella domstolar och tribunaler

Läs om rollen och betydelsen av internationella domstolar och tribunaler i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Enskilda organisationer

Utforska hur olika enskilda organisationer bidrar till mänskliga rättigheter och deras specifika fokusområden.

Denna översikt ger en djupare förståelse för de olika aktörernas roller och åtaganden när det gäller att främja och skydda mänskliga rättigheter.