Rätten till hälsa

Åtgärder för hälsa och sjukvård enligt internationella rättigheter

Staterna har en central roll i att vidta åtgärder för att främja hälsa och säkerställa tillgång till sjukvård, som omfattas av grundläggande insatser för att säkra bästa möjliga hälsa för alla individer. Dessa åtgärder inkluderar:

Fundamentala insatser:

  1. Minska spädbarnsdödligheten: Stater förväntas implementera åtgärder för att aktivt minska spädbarnsdödligheten och främja en trygg och hälsosam uppväxt för varje barn.
  2. Förbättra samhällets hälsovård: Insatser bör riktas mot att förbättra samhällets övergripande hälsovårdssystem för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet i vårdtjänster.
  3. Förebygga och kontrollera epidemier: Stater har en skyldighet att bedriva effektivt arbete för att förebygga, övervaka och kontrollera spridningen av epidemier och smittsamma sjukdomar.

Rätt till hälsa och tillgång till sjukvård:

  • Sjukvård som del av rätten till hälsa: Tillgång till sjukvård ses som en integrerad del av rätten till hälsa, vilket innebär att alla individer bör ha möjlighet till nödvändig medicinsk vård.
  • Staters skyldighet: Staterna har en övergripande skyldighet att inte bara tillhandahålla sjukvård vid sjukdom utan också bedriva förebyggande politik för att främja hälsa och förhindra sjukdomar.

Politik för hälsoprevention:

  • Förebyggande åtgärder: Utöver sjukvård ska staterna aktivt bedriva politik och insatser som syftar till att förebygga sjukdomar och främja en hälsosam livsstil.
  • Allas rätt till bästa uppnåeliga hälsa: Genom att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa strävar staterna mot att uppnå bästa möjliga hälsa för alla sina medborgare.

För ytterligare information om sjukvård och hälsa, besök Regeringens webbplats