Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Internationell granskning av Sverige » FN:s råd för mänskliga rättigheters granskning av Sverige

FN:s råd för mänskliga rättigheters granskning av Sverige

Universal periodic review (upr)

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) granskar regelbundet situationen för mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsstater, genom så kallade Universal Periodic Reviews (UPR). Varje år granskas 48 länder. Detta innebär att varje stat granskas vart fjärde år. Länder som är medlemmar i MR-rådet granskas någon gång under sin mandatperiod.

Granskningen och dess process

Granskningen utgör ett tillfälle att redogöra för vad regeringen har gjort för de mänskliga rättigheterna i Sverige inom alla politikområden. Det som skiljer en UPR-granskning från ett vanligt förhör i FN:s konventionskommittéer är bland annat att den utförs av FN:s medlemsstater och inte av opolitiska MR-experter. Vid en UPR-granskning får det granskade landet frågor och rekommendationer från de övriga länderna, och det granskade landet får sedan ta ställning till rekommendationerna. De rekommendationer som accepteras följs sedan upp vid nästa tillfälle för granskning. Sverige accepterade 106 av 150 rekommendationer vid den första UPR-granskningen 2010.

Uppföljning och rapporter

På den här sidan finns Sveriges rapporter och MR-rådets rekommendationer.

  • Sveriges uppföljning till FN:s råd för mänskliga rättigheter, första rapporten (juli 2010)
  • FN:s råd för mänskliga rättigheters slutsatser och rekommendationer till Sverige, första rapporten (maj 2010)
  • Sveriges rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter, första rapporten (maj 2010)
  • Sveriges rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter, halvtidsrapport (juni 2012)
  • Sveriges rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter, andra rapporten (november 2014)