Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Internationell granskning av Sverige » Europarådets granskning av Sverige » Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning trädde i kraft i Sverige 1989. I enlighet med konventionen inrättades en särskild kommitté med syftet att arbeta för att motverka tortyr och annan omänsklig behandling.

Staterna rapporterar inte under konventionen men kommittén besöker regelbundet (oftast vart fjärde år) staterna för att träffa företrädare för regeringen och olika centrala myndigheter. Efter respektive besök överlämnar kommittén en rapport till regeringen om besöket med synpunkter och rekommendationer. På den här sidan hittar du kommitténs rapporter.

Europarådets kommitté mot tortyrs (CPT) besök i Sverige, 6:e besöket (maj 2015)
Sveriges uppföljning av Europarådets kommitté mot tortyrs (CPT) besök i Sverige, 6:e besöket (maj 2015)
Sveriges uppföljning av Europarådets kommitté mot tortyrs (CPT) besök i Sverige, 5:e besöket (juni 2009)
Europarådets kommitté mot tortyrs (CPT) besök i Sverige, 5:e besöket (juni 2009)