Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk trädde i kraft i Sverige år 2000. I samband med ratifikationen angavs att Sveriges samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning, medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige.

Europarådets expertkommitté för den Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk övervakar stadgans efterlevnad. De stater som har ratificerat stadgan är skyldiga att vart tredje år rapportera om genomförandet av dess artiklar i Sverige. På den här sidan hittar du Sveriges rapporter och Europarådets rekommendationer.

Sveriges 6:e rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (juni 2016)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 5:e rapporten (januari 2015)
Sveriges 5:e rapport om språkstadgan till Europarådets ministerkommitté (oktober 2013)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (oktober 2011)
Sveriges 4:e rapport om språkstadgan till Europarådets ministerkommitté (september 2010)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 3:e rapporten (maj 2009)
Sveriges kompletteringar till 3:e rapporten om språkstadgan till Europarådets ministerkommitté (april 2008)
Sveriges 3:e rapport om språkstadgan till Europarådets ministerkommitté (september 2007)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige, 2:a rapporten (september 2006)
Sveriges andra rapport om språkstadgan till Europarådets ministerkommitté (2004)
Europarådets ministerkommittés slutsatser och rekommendationer till Sverige om språkstadgan, första rapporten (juni 2003)
Sveriges 6:e rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (juni 2016)