Hem » Vem gör vad? » Förenta Nationerna » FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

En viktig röst för mänskliga rättigheter

FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter, inrättad av FN:s generalförsamling 1993, spelar en central roll i att främja och skydda mänskliga rättigheter över hela världen. Zeid Ra’ad Al Hussein, den sjunde högkommissarien som tillträdde posten den 1 september 2014, leder denna viktiga institution med en betoning på att förebygga kränkningar och säkerställa respekt för mänskliga rättigheter runt om i världen.

Högkommissariens uppdrag är omfattande och innefattar att samordna FN:s verksamhet inom området för mänskliga rättigheter samt att aktivt förebygga och adressera kränkningar av dessa rättigheter. Detta mandat, även om det är välkomnat av många, har mötts av motstånd från vissa länder som ser det som ett potentiellt hot mot sin suveränitet. Det har varit avgörande att högkommissarien förblir oberoende och fri från påverkan från andra FN-organ och enskilda länder för att effektivt kunna utföra sitt arbete.

Under Kofi Annans tid som FN:s generalsekreterare stärktes högkommissariens position och betydelse, och mänskliga rättigheter lyftes fram som en central fråga inom FN. Annans koppling av mänskliga rättigheter till både säkerhet och utveckling markerade en viktig förändring i FN:s arbete. Detta har bidragit till att högkommissarien och FN:s arbete för mänskliga rättigheter har fått ökad relevans och inflytande över internationella frågor.

Sverige har varit en stark supporter av FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter både politiskt och ekonomiskt. Genom att vara en av de största bidragsgivarna till MR-kontoret visar Sverige sitt engagemang för att främja och skydda mänskliga rättigheter globalt. Sverige har också arbetat för att säkerställa att högkommissarien har ett starkt mandat och en oberoende ställning inom FN-systemet för att kunna verka effektivt för mänskliga rättigheter i hela världen.

FN:s Högkommissarie för Mänskliga Rättigheter är en central aktör i arbetet för att främja och skydda mänskliga rättigheter globalt. Med starkt stöd från länder som Sverige fortsätter högkommissarien att vara en viktig röst för alla människors rättigheter världen över.