Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Internationell granskning av Sverige » FN:s konventionskommittéers granskning av Sverige » Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) trädde i kraft i Sverige 2009. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (ICRPD: Art. 35) skyldiga att vart fjärde år (den första rapporten efter två år) rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

CRPD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 1:a rapporten (april 2014) (eng)
CRPD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 1:a rapporten (april 2014) (sv)
CRPD-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 1:a rapporten (april 2014)
Sveriges första rapport till CRPD-kommittén (januari 2011)

Enskilda klagomål mot Sverige
CRPD ger enskilda klagorätt, det vill säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittén kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.

CRPD:s granskning (2014-10-02) av ärendet Jungelin mot Sverige
CRPD:s granskning (2012-04-19) av målet H.M. mot Sverige