Hem » Vem gör vad? » Europeiska Unionen » EU:s byrå för grundläggande rättigheter

EU:s byrå för grundläggande rättigheter

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är en av EU decentraliserade myndigheter. FRA har till uppgift att ge EU och medlemsländerna sakkunskap om grundläggande rättigheter.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) är en av EU:s decentraliserade myndigheter och har till uppgift att bistå EU:s institutioner och medlemsländerna med stöd och sakkunskap i fråga om de grundläggande rättigheterna. Enligt artikel 6 i EU-fördraget ska unionen erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och såsom de garanteras i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. FRA samlar bl.a. in och analyserar data och publicerar årliga rapporter om utvecklingen vad gäller grundläggande rättigheter. FRA publicerar även tematiska rapporter och kan på begäran av EU:s institutioner lämna yttrande i en specifik fråga.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)