Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Enskilda klagomål mot Sverige » Konventionskommittéernas granskning i mål mot Sverige

Konventionskommittéernas granskning i mål mot Sverige

Inom FN-systemet finns för närvarande ett flertal MR-konventioner. I anslutning till varje MR-konvention som har trätt i kraft finns en kommitté upprättad, som övervakar att de anslutna staterna uppfyller sina förpliktelser enligt konventionen, bl.a. genom att regelbundet granska rapporter från staterna. Vissa av kommittéerna kan också granska klagomål från enskilda under förutsättning att staterna har erkänt kommittéernas behörighet att motta och pröva sådana klagomål. Granskningsbeslut i mål mot Sverige från följande konventionskommittéer, CAT, CERD, CCPR och CRPD presenteras i kronologisk ordning.

CRPD

CRPD:s granskning (2012-04-19) av målet H.M. mot Sverige
CRPD:s granskning (2014-10-02) av ärendet Jungelin mot Sverige
CERD
CERD:s granskning (1998-08-17) i målet D.S. mot Sverige (1)
CERD:s granskning (2001-08-10) i målet D.S. mot Sverige (2)
CERD:s granskning (2001-08-10) i målet D.S. mot Sverige (3)
CCPR
CCPR:s granskning (1985-07-11) i målet N.B. mot Sverige
CCPR:s granskning (1985-03-26) i målet D.F. m.fl. mot Sverige
CCPR:s granskning (1981-04-09) i målet Maroufidou mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-11-09) i målet Lindgren m.fl. och Lundqvist m.fl. mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-07-27) i målet Kitok mot Sverige
CCPR:s granskning (1988-04-04) i målet Blom mot Sverige
CCPR:s granskning (1994-07-18) i målet Celepli mot Sverige
CCPR:s granskning (1999-10-18) i målet Silva mot Sverige
CCPR:s granskning (2002-07-08) i målet I.N. mot Sverige
CCPR:s granskning (2006-10-25) i målet Alzery mot Sverige
CCPR:s granskning (2008-10-30) i målet Nakrash och Qifen mot Sverige
CCPR:s granskning (2012-11-01) av målet X mot Sverige
CCPR:s granskning (2013-07-25) i målet M.I. mot Sverige
CAT
CAT:s granskning (1995-11-25) i målet P.M.P.K. mot Sverige
CAT:s granskning (1996-11-15) i målet Tala mot Sverige
CAT:s granskning (1996-05-08) i målet Muzonzo [Kisoki] mot Sverige
CAT:s granskning (1997-11-19) i målet L. M. V. R. G. och M. A. B. C. mot Sverige
CAT:s granskning (1997-04-28) i målet Tapia Paez mot Sverige
CAT:s granskning (1998-11-16) i målet Korban mot Sverige
CAT:s granskning (1998-11-12) i målet Ayas mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-15) i målet G. R. B. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-15) i målet J.M.U.M. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-08) i målet A.F, mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-06) i målet I.A.O. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-06) i målet X, Y och Z mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet M.B.B. mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet S. M. R. och M. M. R. mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet S. M. R. och M. M. R. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-11-24) i målet A.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-05-15) i målet V.X.N. och H.N. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-05-02) i målet A.G. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-11-23) i målet A.R. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-11-13) i målet H.O.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-05-11) i målet S.L. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-11-19) i målet H.K.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-05-15) i målet L.M.T.D. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-05-08) i målet Karoui mot Sverige
CAT:s granskning (2002-04-30) i målet B.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-18) i målet T.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-17) i målet Attia mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-14) i målet E.J.V.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-11) i målet J.A.G.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-05-02) i målet H.I.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-11-22) i målet L.J.R.C. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-11-22) i målet S.U.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-14) i målet M.A.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-12) i målet H.S.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-06) i målet S.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-15) i målet A.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-14) i målet M.C.M.V.F. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-14) i målet M.S.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-20) i målet Agiza mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-06) i målet T.A. och S.T. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-03) i målet M.M.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-02) i målet R.D. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-22) i målet N.Z.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-17) i målet C.T. och K.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-17) i målet M.R.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-16) i målet A.A.C. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-16) i målet A.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-05-12) i målet M.Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-11-22) i målet T.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-11-16) i målet K.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-05-01) i målet E.V.I. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-04-30) i målet A.R.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-04-30) i målet E.R.K. och Y.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-14) i målet M.F. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-14) i målet E.J. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-11) i målet M.M. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-05-16) i målet R.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-05-09) i målet Z.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2010-11-19) i målet Aytulun och Guclu mot Sverige
CAT:s granskning (2010-11-11) i målet Güclü mot Sverige
CAT:s granskning (2010-05-14) i målet Njamba och Balikosa mot Sverige
CAT:s granskning (2011-11-21) av målet S.K. och R.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2011-11-21) av målet S.M. och H.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2011-06-03) av målet Bakatu-Bia mot Sverige
CAT:s granskning (2011-05-30) av målet Tony Chahin mot Sverige
CAT:s granskning (2011-05-23) av målet Mondal mot Sverige
CAT:s granskning (2012-11-23) av målet M.A.F. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-23) av målet A.A.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-23) av målet M.A.M.A. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-22) av målet M.Z.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-11-14) i målet G.B.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2013-05-21) i målet D.Y. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-11) i målet A.B. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-11) i målet Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-08) i målet S.K. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-08-04) i målet X., Y. & Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-07-30) i målet M.A. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-08-07) i målet M.T. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-25) i målet B.M.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-23) i målet U. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-25) av målet R.G. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2016-08-12) i målet J.I. mot Sverige