Hem » Mänskliga rättigheter i världen » Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik » Dialoger mellan Sverige och enskilda länder

Dialoger mellan Sverige och enskilda länder

De mänskliga rättigheterna är ett återkommande tema i Sveriges kontakter med världens länder. Det sker bland annat genom särskilda bilaterala dialoger mellan Sverige och vissa länder. Sådana dialoger ger goda möjligheter till öppna diskussioner där både kritiska synpunkter och förslag till förbättringar kan framföras.

För närvarande har Sverige pågående dialoger om mänskliga rättigheter med Kambodja och Sydafrika. Sådana regelbundna konsultationer har tidigare också förekommit med Laos, Kina och Indonesien.

Dialogerna innefattar mycket

Kännetecknande för människorättsdialogerna är att de inte bara omfattar överläggningar och diskussioner mellan företrädare för de båda länderna. I konceptet ingår också praktiskt erfarenhetsutbyte, studiebesök på institutioner och kontakt med civilsamhällesorganisationer, och inte sällan expertstöd för att utveckla angelägna processer – t ex förhållanden i fängelser och häkten, eller utbildning i mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen har egna särskilda dialoger om mänskliga rättigheter med ett 40-tal länder.