Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Internationell granskning av Sverige » FN:s konventionskommittéers granskning av Sverige » Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT) trädde i kraft i Sverige 1987. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (CAT: Art. 19 p. 1) skyldiga att vart fjärde år rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

Sveriges uppföljning till CAT-kommittén, 6-7:e rapporten (november 2015)
Sveriges 6:e och 7:e rapport till CAT-kommittén (mars 2013)
Sveriges uppföljning till CAT-kommittén, 5:e rapporten (juni 2009)
Sveriges 5:e rapport till CAT-kommittén (februari, 2006)
CAT-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (maj, 2002)
Sveriges 4:e rapport till CAT-kommittén (oktober, 2000)
Enskilda klagomål mot Sverige

CAT ger enskilda klagorätt, det villl säga en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar mot konventionerna. Sverige har därmed godkänt att konventionskommittéen kan pröva enskilda klagomål mot Sverige.

CAT:s granskning (2016-08-12) i målet J.I. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-11) i målet A.B. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-11) i målet Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-05-08) i målet S.K. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-08-04) i målet X., Y. & Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-07-30) i målet M.A. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-08-07) i målet M.T. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-25) i målet B.M.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-23) i målet U. mot Sverige
CAT:s granskning (2015-11-25) av målet R.G. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2013-05-21) i målet D.Y. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-11-23) av målet M.A.F. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-23) av målet A.A.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-23) av målet M.A.M.A. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-05-22) av målet M.Z.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2012-11-14) i målet G.B.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2011-11-21) av målet S.K. och R.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2011-11-21) av målet S.M. och H.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2011-06-03) av målet Bakatu-Bia mot Sverige
CAT:s granskning (2011-05-30) av målet Tony Chahin mot Sverige
CAT:s granskning (2011-05-23) av målet Mondal mot Sverige
CAT:s granskning (2010-11-19) i målet Aytulun och Guclu mot Sverige
CAT:s granskning (2010-11-11) i målet Güclü mot Sverige
CAT:s granskning (2010-05-14) i målet Njamba och Balikosa mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-14) i målet M.F. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-14) i målet E.J. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-11-11) i målet M.M. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-05-16) i målet R.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2008-05-09) i målet Z.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-11-22) i målet T.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-11-16) i målet K.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-05-01) i målet E.V.I. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-04-30) i målet A.R.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2007-04-30) i målet E.R.K. och Y.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-22) i målet N.Z.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-17) i målet C.T. och K.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-17) i målet M.R.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-16) i målet A.A.C. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-11-16) i målet A.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2006-05-12) i målet M.Z. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-15) i målet A.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-14) i målet M.C.M.V.F. m.fl. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-11-14) i målet M.S.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-20) i målet Agiza mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-06) i målet T.A. och S.T. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-03) i målet M.M.K. mot Sverige
CAT:s granskning (2005-05-02) i målet R.D. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-11-22) i målet L.J.R.C. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-11-22) i målet S.U.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-14) i målet M.A.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-12) i målet H.S.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2004-05-06) i målet S.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-18) i målet T.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-17) i målet Attia mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-14) i målet E.J.V.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-11-11) i målet J.A.G.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2003-05-02) i målet H.I.A. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-11-19) i målet H.K.H. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-05-15) i målet L.M.T.D. mot Sverige
CAT:s granskning (2002-05-08) i målet Karoui mot Sverige
CAT:s granskning (2002-04-30) i målet B.M. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-11-23) i målet A.R. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-11-13) i målet H.O.V. mot Sverige
CAT:s granskning (2001-05-11) i målet S.L. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-11-24) i målet A.S. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-05-15) i målet V.X.N. och H.N. mot Sverige
CAT:s granskning (2000-05-02) i målet A.G. mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet M.B.B. mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet S. M. R. och M. M. R. mot Sverige
CAT:s granskning (1999-05-05) i målet S. M. R. och M. M. R. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-11-16) i målet Korban mot Sverige
CAT:s granskning (1998-11-12) i målet Ayas mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-15) i målet G. R. B. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-15) i målet J.M.U.M. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-08) i målet A.F, mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-06) i målet I.A.O. mot Sverige
CAT:s granskning (1998-05-06) i målet X, Y och Z mot Sverige
CAT:s granskning (1997-11-19) i målet L. M. V. R. G. och M. A. B. C. mot Sverige
CAT:s granskning (1997-04-28) i målet Tapia Paez mot Sverige
CAT:s granskning (1996-11-15) i målet Tala mot Sverige
CAT:s granskning (1996-05-08) i målet Muzonzo [Kisoki] mot Sverige
CAT:s granskning (1995-11-25) i målet P.M.P.K. mot Sverige