Hem » Mänskliga rättigheter i världen » Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Främjande av mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Prioriterad uppgift

Att främja och öka respekten för mänskliga rättigheter är en central uppgift för svensk utrikesförvaltning. Detta åtagande genomsyrar alla aspekter av utrikespolitiken, inklusive internationellt utvecklingssamarbete, migrationspolitik, säkerhetspolitik och handelspolitik.

Historisk bakgrund

År 1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, vilket markerar startpunkten för dagens globala och regionala insatser för att skydda och främja mänskliga rättigheter.

Svenskt engagemang

Sverige strävar efter att vara en ledande röst för mänskliga rättigheter internationellt. Detta engagemang inkluderar både bilaterala och multilaterala insatser genom samarbete med EU och andra internationella organ. Sverige fördömer förtryck och övergrepp, arbetar för att förhindra diskriminering och stödjer andra länders kapacitet att respektera mänskliga rättigheter.

Uppdrag och målsättningar

Målet är att se till att mänskliga rättigheter, som fastställs av FN och andra internationella forum, efterlevs globalt. Det svenska arbetet för mänskliga rättigheter strävar också efter att stärka kopplingen mellan mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling samt att integrera mänskliga rättigheter i främjandet av fred och säkerhet.

Folkrättens betydelse

Sverige betonar vikten av att alla stater, oavsett storlek, respekterar folkrätten och mänskliga rättigheter. Förtryck och kränkningar av individens rättigheter kan leda till instabilitet och konflikter, vilket i sin tur hotar internationell fred och säkerhet.

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

Inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) strävar Sverige efter att säkerställa att mänskliga rättigheter genomsyrar unionens agerande. Samarbete inom EU ger ökad tyngd åt insatserna för mänskliga rättigheter och bidrar till att främja dem både inom och utanför unionen.

  • Läs mer om EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter
  • Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Regeringens skrivelse 2007/08:109
  • Human Rights in Swedish Foreign Policy