Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering

Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) trädde i kraft i Sverige 1972. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen. Staterna är enligt konventionen (CERD: Art. 9 p. 1 (b)) skyldiga att vartannat år rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. … Fortsätt läsa Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering